Co umíme

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí a domovních přípojek

Realizujeme jak gravitační stokové sítě, tak i tlakové a podtlakové kanalizace. Pracujeme se standardními materiály jako je kamenina, plast, beton, sklolaminát či litina.
Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí a domovních přípojek - SVÍTIL PLUS s.r.o.

Výstavba hlavních vodovodních řadů a vodovodních přípojek

Stavíme vodovody a přípojky včetně měrných a revizních šachet. Klasické postupy umíme doplnit i bezvýkopovou technologií.

Výstavba hlavních vodovodních řadů a vodovodních přípojek - SVÍTIL PLUS s.r.o.

Výstavba komunikací, chodníků a parkovišť

V rámci výstavby trubních sítí provádíme následné opravy komunikací či zcela nové povrchy, pokládáme zámkovou dlažbu v rámci chodníků, parkovacích ploch apod. Samozřejmostí je zřízení konstrukčních vrstev.

Výstavba komunikací chodníků a parkovišť - SVÍTIL PLUS s.r.o.